عشق فقط خدا

برخی به اشتباه عشق را به غیر خدا نسبت میدهند و مثلاً میگویند: «عاشق فلان کتابم» «عاشق فلان شخص یا شخصیت هستم» «عاشق فلان گل هستم» و...
در حالی که عشق منحصر به خدا هست و در غیر خدا؛ میل، هوی، هوس و یا علاقه غیرشدید هست! و اطلاق کلمه عشق بر غیر خدا اشتباهی رایج و بزرگ هست!!!
زیرا کسی حاضر نیست جان و آبرویش را فدای فلان کتاب، فلان شخصیت و یا فلان گل کند و ما در تاریخ شخصیتهای ارزشمند و وارستگان و عناصر وزین و بی بدیلی را داریم که جان و مال و آبروی خود را فدای معشوق یعنی خدا نمودند.


عشق منحصر در خدا هست و فقط اوست که سزاوار دوستی بسیار شدید هست. البته هرگاه کسی عاشق خدا شود خدا هم عاشق او میشود و عشق؛ عشقی دوطرفه میشود.
در حدیث قدسی آمده: «مَن طَلَبَنی وَجَدَنی وَ مَن وَجَدَنی عَرَفَنی وَ مَن عَرَفَنی عَشَقَنی وَ مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُ وَ مَن قَتَلتُهُ فَعَلی دِیَتُه وَ مَن عَلی دِیَتُه فأنَا دِیَتُه
هرکس من را طلب می کند می یابد و کسیکه مرا بیابد می شناسد و کسیکه مرا بشناسد عاشقم می شود و کسیکه عاشقم شود عاشقش می شوم و کسیکه عاشقش شوم، او را می کشم و کسیکه او را بکشم، خونبهایش بر من است، پس من خود خون بهای او هستم.
/ 1 نظر / 305 بازدید
هانیه

عشق یعنی جز خدا را بی خیال... سلام مرسی ازینکه هرگز به وبم سر نمیزنید!