رأ فت بى پایان خداوند

رسول خدا صلى الله علیه و آله از پروردگارش خواست تا این که روز قیامت امتش را در حضور جمع فرشتگان ، پیامبران و امتهاى دیگر بازجویى نکند تا عیب هایشان نزد آنان ظاهر نگردد. و تقاضا نمود که آنها را طورى بازجویى و محاسبه کن که فقط من و تو آگاه شویم . خداوند فرمود: اى حبیبم ! من به بندگان خود، از تو رؤ ف ترم . پس هرگاه تو نخواهى که عیوب آنها در نزد دیگران ظاهر شود، من حتى دوست ندارم که پیش تو نیز عیبهاى آنان فاش شود. بلکه تنها خودم آنها را بازجوئى مى کنم به طورى که غیر من کسى بر گناهان آنها آگاهى نیابد.

/ 0 نظر / 27 بازدید