آیت الله بروجردی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم سید مصطفی خوانساری نقل کردند که آیت الله بروجردی که استاد امام خمینی و آیت الله بهجت بود ، در قم درس می داند . طلبه ای بود که از چند بار از آقا سوال کرد و آقا نسبت به او تندی کردند . بعد از درس آقا به منزل رفتند . شب دیدم که خادم آیت الله بروجردی به منزل ما آمدند و گفتند که آیت الله بروجردی شما را کار دارد .

وقتی به منزل ایشان رفتم دیدم که آقا نه توانسته بودند نمازشان را بخوانند و نه توانسته بودند درس بخوانند . دل ایشان صاف و زلال بود . ایشان از تندی که به شاگردشان کرده بودند ناراحت بودند .

قرار شد که بعد از نماز صبح نزد شاگرد برویم و آقا عذرخواهی کند . وقتی بعد از نماز صبح از منزل بیرون آمدم ، دیدم آقا در درشکه نشسته و منتظر من است . وقتی به منزل شاگرد ایشان رسیدیم ، آیت الله خم شدند و دست او را بوسیدند و از او عذرخواهی کردند . خیلی از افراد هنوز دست پدر و مادر و استادشان را نبوسیده اند

. از آن موقع به بعد آیت الله بروجردی نذر کردند که اگر سر درس عصبانی بشوند باید یکسال روزه بگیرند یعنی جریمه ی سنگینی برای خودشان گذاشتند.

 

 ما باید خودمان را بشکنیم . در دعای سحر داریم که نفس و مَنِیَت ما باید شکسته بشود . حالا اگر شما مغذرت خواهی کردید و طرف نبخشید

روایت داریم که رحمت خدا شامل حال آنها نمی شود. اگر کسی التماس می کند و خودش را می شکند این کم لطفی است که ما او را نبخشیم . 

/ 1 نظر / 27 بازدید
منیژه

[گل]