خداوند عزّوجلّ سه تن را دوست دارد

رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:

خداى عزّوجلّ سه تن را دوست دارد:

کسى که نیمه شب برخیزد و کتاب خدا را تلاوت کند
.
کسى که با دست راست صدقه دهد و دست چپش آگاه نشود.

و کسى که با سپاهى رفته باشد و همرزمانش بگریزند و او با دشمن مقابله کند
/ 0 نظر / 41 بازدید