یا زهرا

تو آن کوثر پر خیر و برکتی هستی که تا قیامت، نیکی و خیر، مدیون توست.

تو آن موهبت بزرگی هستی که خداوند به انسان ها ارزانی داشت.

تو آن دُر گرانبها و مروارید ارزشمندی که در دریای نبوت و در صدف «عصمت» پرورده شدی.

دانای رازها بودی و عالمۀ غیر معلمه.

ای فاطمه!

ای چشمه سار حکمت

دریای بیکران خصال نکوی و

از «دانش» و «وفا» و «حیا» موج می زند.

در چهره ات حیای «محمد» صلی الله علیه و آله و سلم نهفته است.

در گفته ات، کلام پدر هست جلوه گر،

ای مادر پدر!...

/ 0 نظر / 76 بازدید