نام مقدس محمد

پیش از رسول اکرم با نام مقدس ((محمد غیر از سه نفر نامیده نشده بود پدران آن سه نفر به طمع رسیدن فرزندانشان بمقام نبوت آنها را محمد نامیدند، آنها عبارتند از: محمد بن سفیان مجاشعى جد جد فرزدق ، محمد بن احیحة بن حلاج برادر مادرى جناب عبدالمطلب ، محمد بن حمران بن ربیعه
پدران این سه نفر مهمان پادشاهى شدند که از کتاب اول اطلاع داشت ، وى از نام و بعثت رسول اکرم به ایشان صحبت کرد، موقع مسافرت این سه نفر همسران آنها حامله بودند، آنها در دل خود نذر کردند که اگر فرزندشان پسر باشد نامش را محمد بگذارند، لذابه نذر خود عمل کرده و نام پسران خود را ((محمد ))گذاشتند.
مدرک :
وفیات الاعیان ج 5 ص 148. 
 
/ 0 نظر / 29 بازدید