من محبّت خود را پاک از آن تو کردم

امام مهدى علیه السلام فرمود:
موسى در وادى مقدّس با خداى خود به راز و نیاز پرداخت و عرض کرد:
پروردگارا! من محبّت و دوستى خود را پاک از آن تو کردم و دلم را از جز تو شستم - موسى خانواده اش را زیاد دوست مى داشت - پس خداى تعالى فرمود:

(کفشهاى خود را برکن ) یعنى اگر محبت تو پاک از آن من است و دلت از هواى جز من شسته است پس محبّت خانواده ات را از دل خود برکن .
/ 0 نظر / 104 بازدید