عابد وشیطان

بسم الله الرحمن الرحیم

امام صادق (ع) می فرمایند: دربنی اسرائیل عابدی بود که توفیقات خوبی در عبادت و راز و نیاز با خدا پیدا کرده بود و شیطان از هیچ راهی نتوانسته بود که او را به گمراهی بکشاند.

آن عابد در دل کوه زندگی می کرد و حتی شیطان نتوانسته بود که او را از راه شهوت به گمراهی بکشاند. ابلیس فرماندهان خودش را جمع کرد و چاره جست. یکی از فرماندهان ابلیس گفت: از طریق عبادت او را به سمت میل به شهوت می کشانیم . ابلیس به او گفت که تو وارد میدان شو.

شیطان خودش را به شکل یک عابد در آورد و جانمازش را در کنار او پهن کرد و مشغول عبادت شد.و آنقدر پشت سرهم عبادت می کرد که اجازه نمی داد عابد با او هم گفتگو بشود. عابد خسته شد و ناهاری خورد ولی او همچنان به عبادتش ادامه می دادم. یک شبانه روز گذشت

و شیطان همچنان به عباداتش ادامه می داد. عابد عبادت های خودش را در مقابل عبادت های او حقیر شمرد و گفت که عبادت او عبادت است. بالاخره دربین نمازها از او پرسید که توچکار کرده ای که این قدر میل به عبادت داری؟ او دوباره نماز خواند وعاقبت گفت: من یک گناهی انجام داده ام که هر وقت به یاد آن گناه می افتم میل من به عبادت بیشتر می شود.

عابد پرسید :تو چه گناهی انجام داده ای ؟ شیطان گفت :من مرتکب زنا شده ام و بخاطر توبه از این گناه است که خدا چنین عشق عبادتی را به من عطا کرده است. اگر تو هم می خواهی چنین حال خوشی را پیدا کنی باید یک گناه انجام بدهی. شیطان او را بیشتر وسوسه کرد.

عابد گفت که من پولی ندارم . شیطان گفت که من پول به تو می دهم و آدرس یک زن بی قید و بند را هم می دهم که آنجا بروی. عابد وقتی آدرس را می پرسید همه تعجب می کردند. عابد وارد خانه ی آن زن شد و تقاضای حرام را عرضه کرد. این زن بی عفت بود ولی با انصاف بود، از او پرسید که تو چکاره هستی؟ او گفت که من عابد هستم و داستان را گفت .

این زن گفت :بدان که او یکی از فرستادگان شیطان بوده است و بدان که ترک گناه آسانتر از توبه است. و شاید خداوند به تو مهلت توبه ندهد. و مرگ تو را فرا گیرد. زن گفت :تو به محل خودت برگرد، اگر آن عابد هنوزباقی مانده بود معلوم است که شیطان نیست ولی اگر او در آنجا نبود بدان که آن شیطان بوده است . تلنگر این زن او را از گناه بازداشت .

همان شب آن زن از دنیا رفت. مردم رغبتی نداشتند که درکفن و دفن این زن شرکت کنند. خدا به حضرت موسی وحی فرستاد که بر فلان زن نماز بخوان و او را دفن کن ،به مردم بگو که خدا از او درگذشت. بخاطر اینکه بنده مرا از شهوت به حرام باز داشته است.

پس شیاطین از هر راهی استفاده می کنند تا انسان را به سمت شهوت حرام پیش ببرد. زیرا می داند که اگر فرزند آدم در ورطه ی شهوت حرام افتاد و لذت حرام را چشید، توبه کردن خیلی سخت می شود.

/ 0 نظر / 30 بازدید