تسلیم امر خدا

در کتاب سِر دلبران ، آقا شیخ عبدالکریم حائری (موسس حوزه ی علیمه قم) در مورد حالات پدرشان نوشته اند : پدر من ملاجعفر و کشاورز بود. او فرزنددار نمی شد . بعد از مدتها به ایشان می گویند که مشکل از همسر شماست . ایشان با خانم بیوه ای که دو تا بچه سید داشت ازدواج موقت کرد تا بچه دار بشود و بعد از خانم جدا بشود . ایشان وقتی به خانه ی این خانم می رفتند این دو تا بچه سید بودند و آنها مجبور بودند که این دو تا بچه را بیرون کنند و آنها اذیت می شدند .

ملاجعفر خیلی ناراحت شد که چرا بخاطر میل نفسانی خودش این بچه سیدها را اذیت می کند . او به خدا می گوید که من بچه نمی خواهم و تسلیم تو می شوم . ایشان به این خانم محبت می کنند و بعد از ایشان جدا می شوند . بعد از مدتی خانم اول ایشان باردار می شوند و حاج عبدالکریم حائری متولد شد. ایشان بچه ی بسیار شیطان و شلوغ بودند . و گاهی همسر ملا جعفر به ملاجعفر می گفته : بچه ای که به زور از خدا می گیری بهتر از این نمی شود. بعد ایشان تحت تکلف عمو و مادرشان به قم و نجف می روند و آیت الله می شوند .

فرزندی که در تحت امر خدا بدنیا آمد موسس حوزه ی علیمه قم شد .

یکی از راههای اجابت دعا این است که تسلیم امر خدا بشویم . 

باید روح تسلیم در همه ی دعاهای ما باشد .

/ 0 نظر / 33 بازدید