اعمال کوچک،نتایج بزرگ

خانمی می خواست لقمه را در دهانش بگذارد ، گدایی از آنجا میگذرد و تقاضا می کند و او لقمه را به گدا می دهد و در دهان خودش نمی گذارد . این خانم فرزند خود را بغل کرد و به کنار چشمه برای لباسشویی رفت . گرگ بچه اش را برد . خانم فریاد می کشید و دنبال گرگ می دوید .

خدا فرشته ای فرستاد و بچه را از دهان گرگ گرفت و تقدیم مادر کرد . گفت : این بچه تو لقمه دهان گرگ بود . خدا این لقمه را برگرداند بخاطر آن لقمه ای که آن روز به آن گدا دادی و به خلق خدا خدمت کردی .

این لقمه در برابر آن لقمه . لقمه در برابر یک کودک ، چقدر کوچک است .

دنیا معدن طلا است .

هرکسی نیازی از برادرش را رفع کند مثل این است که تمام عمر بندگی خدا کرده است .

اگر کسی یک دور در و خانه خدا بگردد ، خدا پاداش شش هزار حسنه را به او می دهند .

حالا اگر کسی گره ای از کار برادر مومن خود باز کند ، خدا پاداش ده طواف دور کعبه را به او می دهد .

اعمال کوچک ، نتایج بزرگ 

/ 0 نظر / 31 بازدید