گره گشایی از مومنین

در زمان پیامبر فردی اهل معصیت و گناه بود. عده ای نزد پیامبر آمدند و گفتند که فلانی اهل معصیت و گناه است. پیامبر فرمود : این شخص توبه خواهد کرد و کارهای خوب او باعث نجات او می شود و سیئات او تبدیل به حسنات می شود . روزی این فرد از محلی عبور می کرد و دید که مومنی خوابیده و در اثر باد ، لباسش کنار رفته و بدنش نمایان است . این فرد گفت که من بخاطر خدا بدن او را می پوشانم که کسی او را مسخره نکند ،

بدون اینکه فرد بیدار بشود بدن او را پوشاند و به روی آن مومن هم نیاورد. دیگران به فرد مومن گفتند که فلانی بدن تو را پوشاند . فرد مومن خیلی خوشحال شد واو را از ته دل دعا کرد .

خدا دعای مومن را مستجاب کرد . این فرد گناهکار توبه کرد و جزو ابرار شد . در مدتی بعد ، جنگی پیش آمد و او در آن جنگ شهید شد . او بواسطه ی اینکه آبروی مومنی را حفظ کرد به مقام بالا رسید .

امام رضا (ع) می فرماید : بعد از ایمان به خدا و اقرار به اهل بیت ، محبوبت ترین کار گره گشایی از کار مومنین است .

/ 0 نظر / 32 بازدید