اسماء مقدسه پنج تن

مجاهد از ابن عباس نقل میکند: رسول خدا فرمود: چون شب معراج مرا به آسمان بردند دیدم بر در بهشت نوشته شده : (( لا اله الله محمد رسول الله على حب الله ، الحسن و الحسین صفوة الله ، فاطمه خیرة الله ، على باغضیهم لعنه الله . )) 
مدرک :
تاریخ بغداد ج 1 ص 259 تاءلیف ابوبکر احمد بن على معروف به خطیب بغدادى متوفاى سال 463 هجرى قمرى . 
/ 1 نظر / 42 بازدید
رضا

الله محمد علی فاطمه حسن حسین یا اباالفضل 5+1 من اینها هستن موفق باشین علی جان منتظرتم[گل]