محبت خدا

 چند چیز موجب محبت و رضاى خداست 
اول - اطاعت و فرمانبردارى از خدا
دوم - دشمن داشتن اهل معصیت
سوم - اکرام به فقیر مسلمان
چهارم - خیر و منفعت رساندن به بندگان خدا
پنجم - صله رحم کردن
ششم - سوال کردن از خدا به اصرار
هفتم - درستکارى و امانت در حرفه و پیشه
هشتم - مسواک نمودن
نهم - مرگ را بسیار یاد کردن
دهم - تسبیح حضرت زهرا سلام اللّه علیها خواندن
یازدهم - بسیار صلوات فرستادن

/ 0 نظر / 323 بازدید