اینها مسلمان نشده اند

حبیب بن ثابت گوید: مردى در جنگ صفین به عمار یاسر گفت : یا اباالیقضان مگر رسول اکرم نفرمود: با مردم بجنگید تا مسلمان شوند، چون مسلمان شدند خون و مال خود را از من حفظ کرده اند، عمار گفت : بلى ، رسول الله این را فرمود ولى اینها مسلمان نشده اند بلکه ناچار به تسلیم شده و کفر را در دل خود پنهان کرده بودند چون براى خود مدد و یاور یافتند آنرا ظاهر کردند.
مدرک :
شرح ابن ابى الحدید ج 4 ص 31. 
/ 0 نظر / 32 بازدید